अन्य सामाग्री

कार्यक्रम तथा गतिविधि

  • कार्यक्रम तथा गतिविधि डाउनलोड गर्नुहोस्

कार्यक्रम गतिविधि पात्रो

करारमा स्वास्थ्यकर्मी भर्ना गर्ने सम्बन्धी सूचना

Contact Investigation and Contact Tracing (CICT) को लागि करारमा स्वास्थ्यकर्मी भर्ना गर्ने सम्बन्धी सूचना ।
बिस्तृत जानकारी को लागि  ९८४९६७७७८९ मा सम्पर्क गर्नुहोस् ।

आधिकारिक सूचना डाउनलोड
दरखास्त फारम डाउनलोड

Current Events

कार्यालय गतिविधि खण्ड
बर्तमान गतिविधि सम्बन्धी जानकारीका लागि तल क्लिक गर्नुहोस्
गतिविधि सूची

स्वास्थ्य कार्यक्रमहरु

स्वास्थ्य कार्यक्रमहरु
कार्यक्रमहरु हेर्न तल लिंकमा क्लिक गर्नुहोस्
कार्यक्रम सूची

सम्पर्क

स्वास्थ्य कार्यालय काठमाण्डौं 
पचली,टेकु
फोन नं:०१-४२१२६१९,०१-४२१२६२०
ईमेल:dphokathmandu2011@yahoo.com